Kategori: General Jordkörning

Jordkörning

mars 25, 2023

Jordkörningen sker lördagen den 25/3. Samling på Skoogs åkeri (till höger om Bilmånsson) kl 08:00. Då ska vi samla våra
krafter och köra ut all jord till alla hushållen som beställt. Det har tidigare gått ut ett mail till alla medlemmar, där ni skulle
svara på hur många från varje familj som ställer upp. Om du inte svarat så gör det snarast till Erik
e.gullbrantz@gmail.com.
Alla medlemmar (minst en per familj) förväntas hjälpa till denna dag. Meddela också om du är redo att dra en släpkärra
och om du har eget släp. Räkna med att alla hjälper till, tills all jord är utkörd, vilket brukar ta hela dagen fram till 17-tiden.
Vanligtvis brukar vi hinna på lördagen, med det har varit år då vi tvingats köra på söndagen också. Det är mycket jord, men
med gemensamma krafter så löser det! Tänk på att det är föreningens största inkomstkälla och därför såklart väldigt viktig
för oss alla. Föreningen står för mat och fika under lördagen.

Skoogs Åkeri

Inlagt av Robert Nilsson

Visa hela kalendern